Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.02.2023r

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Poruszane tematy:

  • Wystąpienie przewodniczącej RR Pani Urszuli Włoch – Witkowskiej.
  • Pani Urszula po przywitaniu wszystkich obecnych na zebraniu rodziców omówiła sprawy bieżące szkoły. Zaproszenie na wigilię od dyrekcji szkoły.
  • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców.

– Podanie od Pani dyrektor Bożeny Kuleszy o sfinansowanie balu karnawałowego (14, 15 luty, dekoracje i animator). Kwota to 700 zł przyznana jednogłośnie.

  • Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
  • Ustalenie terminu kolejnego zebrania RR.

Sekretarz

Magdalena Zwolan