Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 27.02.2018 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 17 osób w 28 osobowej RR.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Pana Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący RR Tomasz Abramczyk odczytał odpowiedzi Dyrekcji szkoły na pytania
rodziców dotyczące punktowego systemu oceniania z zachowania w klasach 4-8, oraz innych zmian i problemów widzianych przez rodziców.
– omówienie najistotniejszych problemów i osiągnięć RR.
– omówienie problemu z „budką” dla osób przeprowadzających dzieci przez ul. Krańcową.
– zapoznanie się z uwagami rodziców dotyczących sytuacji na stołówce szkolnej.
– prośba, aby przedstawiciele RR na najbliższych zebraniach klasowych zachęcili rodziców do wpłat na RR.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od Fundacji Przyjazny Świat Dziecka, która zaprasza na zbiórkę makulatury.
– pismo od pani Marii Kasprzak z prośba o dofinansowanie obiadów dla ucz. klasy 7c.
– pismo od pani Beaty Kulczyckiej o włączenie się RR w akcje charytatywną „Jesteśmy z Tobą” i udzielenia wsparcia finansowego dla ucznia klasy 7b.
– pismo od pani Anny Brzezickiej i pani Anny Lemieszek-Kuś ze świetlicy szkolnej z prośbą o dofinansowanie nagród w szkolnym konkursie
– pismo od pani Elżbiety Zyglewskiej z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla 2 uczniów z klasy 5d.
– pismo z prośbą o sfinansowanie wycieczki dla uczennicy klasy 6c.
3. Wnioski do Rady Rodziców.
– wniosek o udostępnianie rodzicom przez nauczycieli sprawdzianów.
– wniosek o wpisywanie przez nauczycieli terminów sprawdzianów w LIBRUSIE.
– wniosek o przyznawanie nagród za 100% semestralną frekwencję ucznia.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

 

adorable-audio-typist-working   Protokoły z zebrań dostępne są TUTAJ