Podziękowania dla wieloletnich członków Rady Rodziców

wpis w: informacje | 0

W tym roku szkolnym odeszło z Rady Rodziców troje członków przez wiele lat związanych z pracą w Radzie. Odeszli wraz ze swoimi dziećmi które zakończyły edukacje w Szkole Podstawowej numer 32 z oddziałami integracyjnymi imieniem Pamięci Majdanka w Lublinie.

Dla nich przygotowaliśmy te podziękowania:

Tomasz Abramczyk – przewodniczący Rady Rodziców

Tomasz Abramczyk był w Radzie Rodziców od 2007 roku, a Przewodniczącym Rady od 2008 do 2020 roku.

Podziękowania od Rady Rodziców

Szanowny Panie Przewodniczący
Pragniemy gorąco podziękować za wszystko, co dla naszej Szkoły uczynił Pan przez wiele lat, kiedy sprawował Pan bardzo trudną, niewdzięczną wręcz funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców.
Tak zapewne mógłby się rozpocząć list, kierowany do każdego ustępującego ze swej funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców każdej szkoły. Ale nie – list, kierowany do Pana Tomasza Abramczyka, przewodniczącego Rady Rodziców w Szkoły Podstawowej nr 32 powinien wyglądać inaczej.
Zmieniamy zatem początek listu.


    Drogi Panie Przewodniczący
Niech nam będzie wolno zadać Panu pytanie: jak długo związany jest Pan ze Szkołą? Ile minut?, godzin?, lat? Ile prywatnego czasu Pan jej poświęcił ? Ile spędził Pan na rozmowach i dyskusjach, których tematem była teraźniejszość i przyszłość uczniów naszej szkoły ? Ile kilometrów przeszedł Pan, by uzyskać to, co dla Dzieci najlepsze? Ile razy naraził się Pan Urzędnikom, Dyrekcji i gronu pedagogicznemu walcząc o polepszenie warunków nauki, zasad oceniania i bezpieczeństwa naszych dzieci? Ileż to razy firmował Pan wszystko swoją twarzą nie bacząc na konsekwencje?
My wiemy, że nie zna Pan odpowiedzi na te pytania. Skąd ta pewność? Bo znamy Pana i wiemy, że taki Człowiek jak Pan nie liczy się z czasem i nie dba o własne interesy, gdy zaangażuje się w działanie, które może przynieść niewymierne korzyści. A taką nieprzeliczalną korzyścią jest dla nas wszystkich – Dużych i Małych – sprawnie i bezpiecznie funkcjonująca szkoła, w której uczą się nasze dzieci. Kierował Pan pracami Rady nad wyraz sprawnie, łagodzą konflikty, pomagając osiągać porozumienie i doprowadzając do realizacji naszych celów.

Poprzez Pana niesamowite zaangażowanie w wiele spraw dotyczących funkcjonowania społeczności szkolnej usprawniliśmy i ułatwiliśmy życie zarówno naszym dzieciom jak i rodzicom. Można byłoby mnożyć przykłady w nieskończoność ale wymienimy tylko kilka sukcesów, które ma Pan na swoim koncie.

-wyposażenie pracowni lekcyjnych w ekrany i projektory niezbędne do przedstawiania prezentacji uczniom co uczyniło naukę atrakcyjniejszą;

-wyposażenie pracowni w rolety przeciwsłoneczne, aby z każdej ławki była dobra widoczność na tablicę i nauczyciela.

-przyczynienie się powstanie parkingu od strony ulicy Kosmonautów, zapewniając rodzicom bliskość do obiektu szkoły i bezpieczny dowóz oraz odbiór dzieci;

-zainstalowanie stojaków na rowery, zachęcając dzieci do zdrowego, aktywnego dojazdu do szkoły i powrotu z niej.

– dofinansowanie wycieczek dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej – dawniej również dofinansowanie obiadów i podręczników szkolnych

– finansowanie nagród książkowych, dla dzieci z osiągnięciami naukowymi, sportowymi, i innymi;

– finansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych;

– wprowadzenie zmian w punkowych systemach oceniania skutkujące obniżeniem średniej oceny np. z 4,7 na 4, 6 aby zyskać ocenę bardzo dobrą;

-zmianę zasad stosowania wag ocen przy poprawach sprawdzianów;

-dofinansowania konkursów dla dzieci, akcji charytatywnych, pikników

-wspieranie w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych dzieci w szkole przez m. in dofinansowanie monitoringu i wiele innych.

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że sukcesy Rady nie byłyby możliwe bez Pana pomysłu na nieformalne spotkania. To dzięki Pańskiemu zaangażowaniu mieliśmy możliwość wzajemnego poznania na innym gruncie, co w znacznej mierze przedłożyło się na zacieśnienie naszych kontaktów a w konsekwencji doprowadziło do zawarcia do niesamowitego porozumienia. Oczywiście skutkowało to osiągnięciami rady, ponieważ byliśmy zgrani, wspieraliśmy się. Co nie oznacza, że nie mieliśmy swojego zdania. Wprost przeciwnie, niejednokrotnie iskrzyło ale dzięki wzajemnemu szacunkowi i dobrym relacjom umieliśmy osiągnąć porozumienie.


    Drogi Panie Przewodniczący,
Czy to jest nasze ostatnie spotkanie? Jesteśmy przekonani, że nie. Pana silne związki z naszą Szkołą nie pozwolą przecież na obojętne traktowanie jej problemów. Funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców obejmie wkrótce ktoś inny. Wierzymy, że potraktuje sprawy Szkoły tak, jak Pan: uczciwie, rzetelnie, z oddaniem, z sercem. Bo miłości do tej niełatwej, społecznej pracy nauczył się od Pana.

Dziękujemy za lata oddane Szkole. Za zaangażowanie. Za zrozumienie. Za to, że Pan był.

Podobno „Wdzięczność jest pamięcią serca”, będziemy więc pamiętać. 

Rada Rodziców Sz.P. nr 32 im. Pamięci Majdanka w Lublinie

Tomasz Abramczyk otrzymał też dyplom od Dyrekcji szkoły:

Dziekujemy Panu Tomaszowi Bernaszukowi

My Rada Rodziców pragniemy gorąco podziękować za wieloletnią współpracę Panu Tomaszowi Bernaszukowi. Pan Tomasz zasiadając w prezydium przez wiele lat kierował pracami komisji rewizyjnej odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków i który oczywiście z wielką skutecznością środki te pozyskiwał. Przypomnijmy chociażby Jego wielki nakład pracy w akcje zbiórek makulatury, które zapewniały znaczne wpływy środków tak potrzebne na finansowanie m.in. nagród książkowych wręczanych dzieciom na zakończeniach roku.

To dzięki Jego wiedzy Rada Rodziców skorzystała na wielu płaszczyznach. Śmiało powiemy, że bez jego fachowej pomocy i merytorycznego wsparcia Rada Rodziców nie byłaby w stanie zrealizować tylu zadań.

Pan Tomasz zawsze służył pomocą w wyjaśnianiu zawiłości ubezpieczeniowych i był nieoceniony przy wyborze odpowiedniego ubezpieczyciela dla uczniów naszej szkoły.

Pan Tomasz swoją postawą zawsze wzbudzał respekt i poszanowanie. Zdanie Pana Tomasza było bardzo cenione przez Radę rodziców, Dyrekcję i grono pedagogiczne. Argumenty przez Niego przedstawiane były rzeczowe, konkretne i przekonujące. W wielkim stopniu przyczynił się do osiągnięcia przez Radę Rodziców wielu sukcesów. Między innymi dzięki jego kompetencjom rada przeforsowała wprowadzenie korzystnych zmian w punkowych systemach oceniania skutkujące obniżeniem średniej oceny np. z 4,7 na 4, 6 aby zyskać ocenę bardzo dobrą oraz odpowiednio z 3,7 na 4,6 aby uzyskać ocenę dobrą.

Pan Tomasz chętnie przedstawiał Radzie nowe punkty widzenia, zgłaszał interesujące propozycje rozwiązań problemów, rzucał niejako nowe światło na sprawę.

Jesteśmy wdzięczni za tak owocną współpracę, za wielkie zaangażowanie, za poświęcanie czasu często kosztem własnej rodziny dla dobra naszych dzieci.

Za wszelki trud włożony w pracę na rzecz uczniów naszej szkoły jeszcze raz z całego serca dziękujemy.

Z wyrazami szacunku nieutulona w żalu

Rada Rodziców Sz.P.nr. 32 im. Pamięci Majdanka w Lublinie

Dziękujemy Pani Joannie Rosiak

My Rada Rodziców pragniemy podziękować za wieloletnią współpracę Pani Joannie Rosiak, zasiadającej w prezydium, która w ostatnich latach sprawowała funkcję sekretarza Rady Rodziców. To Ona ponosiła cały trud zbierania naszych wypowiedzi w oficjalne protokoły. To Ona dokumentowała całość naszych poczynań na zebraniach i poza nimi. To Jej żmudna praca była niesamowicie pomocna i nieoceniona, choć Pani Joanna działała po cichu i niejako w cieniu. Dziękujemy Pani Joannie za wielkie zaangażowanie, za czynny udział w pracach rady rodziców, za to, że przyjęła i tak rzetelnie i sumiennie wykonywała powierzoną jej rolę w Radzie.

Jesteśmy wdzięczni za tak owocną współpracę, za poświęcanie czasu często kosztem własnej rodziny dla dobra naszych dzieci. Za wszelki trud włożony w pracę na rzecz uczniów naszej szkoły jeszcze raz z całego serca dziękujemy.

Z wyrazami szacunku nieutulona w żalu

Rada Rodziców Sz.P.nr. 32 im. Pamięci Majdanka w Lublinie