Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 09.01.2024r.

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Poruszane tematy:
 Rozpatrzenie pism

 • Pismo od Pani Danuty Wartacz dotyczące sfinansowania nagród dla laureatów
  szkolnego konkursu plastycznego „Bombka bożonarodzeniowa” w kwocie 300 zł. Kwotę
  przyznano jednogłośnie.
 • Pismo od Pani Bożeny Kuleszy dotyczące dofinansowanie balu walentynkowego dla
  uczniów szkoły w wysokości 200 zł. Kwotę przyznano jednogłośnie.Zatwierdzenie
  protokołu z poprzedniego zebrania.
   Koszt utrzymania domeny RR to 300 zł przyznany jednogłośnie.
   Ustalenie terminu kolejnego zebrania – 05.03.2024r.

Sekretarz
Kamila Martyniuk