Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.03.2022r

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.03.2022r.

Poruszane tematy:

  1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców.

– Pismo od Pana Przemysława Dzidy o sfinansowanie nagród w turnieju e – sportowy „League of Legend” w wysokości 100 zł.

– Pismo od Pani Barbary Major o sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Kocham Polskę” w wysokości 200 zł.

– Pismo od Pani Anety Piórkowskiej o sfinansowanie nagród w konkursie na kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim w wysokości 200 zł.

– Pismo od Pana Kamila Koniecznego – przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin odnośnie dołączenia do bezpłatnego programu „mLegitymacja”w ramach aplikacji „mObywatel”.

  1. Zaopiniowanie sprawozdania wydatków szkoły na 2022r.

Rada Rodziców zapoznała się ze sprawozdaniem budżetu szkoły na 2022r. przedłożonym przez Panią dyrektor.

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
  2. Ustalenie terminu kolejnego zebrania RR.

Sekretarz

Kamila Martyniuk