Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 07.11.2023r.

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Poruszane tematy:
 Omówienie spraw bieżących.
Pani Urszula po przywitaniu wszystkich obecnych na zebraniu rodziców omówiła
sprawy bieżące szkoły.
 Przedstawienie i omówienie budżetu RR na rok szkolny 2022/2023.
Omówienie wykonania budżetu RR za rok 2023/2024.
Pani Magdalena Zwolan omówiła wykonanie budżetu za rok szkolny 2022/2023, Rada
Rodziców zatwierdziła wykonanie budżetu.
Pani Magdalena Zwolan omówiła zaplanowaną na rok szkolny 2023/2024 prognozę.
Budżet RR na rok szkolny 2023/2024 został przyjęty.
 Rozpatrzenie pism

 • Pismo od Pani Barbary Major dotyczące sfinansowania nagród dla laureatów
  szkolnego konkursu plastycznego „Kocham Polskę” dla klas 0 – 3 w kwocie 200 zł.
  Kwotę przyznano jednogłośnie.
 • Pismo od Pani Marii Kasprzak dotyczące dofinansowanie wycieczki klasowej do
  Nowej Dęby – Muzeum Bombki dla dwóch osób. Całkowity koszt wycieczki to 206 zł.
  Kwota przyznana to 110 zł x 2 przyznana jednogłośnie.
   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
   Ustalenie terminu kolejnego zebrania – 09.01.2024r.

Sekretarz
Kamila Martyniuk