Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 19 września 2023r.

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Poruszane tematy:

 1. Wystąpienie Pani dyrektor Bożeny Kuleszy.
 2. Wybory nowego Prezydium Rady Rodziców i członków Komisji na rok szkolny 2020/2021.

SKŁAD PREZYDIUM RR I POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Prezydium Rady Rodziców:

 1. Urszula Włoch-Witkowska – przewodnicząca
 2. Jarosław Mazurek – zastępca przewodniczącego
 3. Kamila Martyniuk – sekretarz
 4. Izabela Czerniak – skarbnik
 5. Małgorzata Kuśnierska – członek
 6. Maciej OLeszek – członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Katarzyna Ostroga – przewodnicząca
 2. Sylwia Hunek
 3. Michał Sternik

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
 2. Zatwierdzenie nowego regulaminu Rady Rodziców.
 3. Wytypowanie do konsultacji w sprawie programu profilaktyczno –wychowawczego
  szkoły.
  Pan Maciej Oleszek oraz Pani Maja Kardas – Różycka.
 4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców.
  Pismo od Pani Dyrektor Bożeny Kuleszy
  Pismo od Pani Beaty Rakoczy
 5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania RR.
  Kolejne zebranie odbędzie się 07.11.2023r.