Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 06.06.2023r.

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Poruszane tematy:

 • Wystąpienie przewodniczącej RR Pani Urszuli Włoch – Witkowskiej.
  Pani Urszula po przywitaniu wszystkich obecnych na zebraniu rodziców omówiła
  sprawy bieżące szkoły.
   Ustalenie delegacji rodziców na uroczystość zakończenia roku szkolnego.
  Podczas zebrania ustalono delegacje RR podczas poszczególnych godzin zakończenia
  roku szkolnego.
 • Ustalenie osób odpowiedzialnych za zakup upominków dla administracji szkoły.
  Podczas zebrania ustalono osoby odpowiedzialne za zakup upominków dla
  administracji szkoły z okazji zakończenia roku szkolnego.
 • Rozpatrzenie pism.
  Podanie od Pani Danuty Wartacz o dofinansowanie wycieczki szkolnej
  Podanie od Pani Elżbiety Piekarczyk o dofinansowanie wycieczki szkolnej
  Pismo od Pana Przemysława Dzidy o sfinansowani nagród w konkursie „Chronione
  gatunki parków narodowych”
  Pismo od Pani Anny Brzezickiej o sfinansowanie kosztu zakupu farb do malowania
  palcami
 • Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

Sekretarz
Magdalena Zwolan