Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 18.04.2023r.

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Poruszane tematy:

 • Wystąpienie przewodniczącej RR Pani Urszuli Włoch – Witkowskiej.
  Pani Urszula po przywitaniu wszystkich obecnych na zebraniu rodziców omówiła
  sprawy bieżące szkoły. Zaproszenie na wigilię od dyrekcji szkoły.
 • Omówienie spotkania prezydium RR z Panią dyrektor Ewą Gęcą.
  Prezydium RR odbyło spotkanie z Panią dyrektor Ewą Gęcą dotyczące
  rozpatrzenia problemu przepełnionej stołówki szkolnej.
 • Omówienie organizacji dnia dziecka w szkole.
  Jak co roku w naszej szkole jest organizowany dzień dziecka. Rada Rodziców
  również jest czynnie zaangarzowana w jego organizację. Przeznaczono na ten cel
  1500 zł.
 • Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
 • Ustalenie kolejnego terminu zebrania.

Sekretarz
Magdalena Zwolan