Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 13.12.2023

wpis w: informacje | 0

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 13.12.2023r.

Poruszane tematy:

  • Wystąpienie przewodniczącej RR Pani Urszuli Włoch – Witkowskiej.

Pani Urszula po przywitaniu wszystkich obecnych na zebraniu rodziców omówiła sprawy bieżące szkoły. Pani Urszula przedstawiła nam sytuację dotyczącą zniszczonych blatów ławek znajdujących się w klasie plastycznej. Poruszony został również temat przywrócenia dawnego podziału klatek schodowych, którymi przemieszczają się uczniowie.

  • Zaproszenie na wigilię od dyrekcji szkoły.

Jak co roku dyrekcja szkoły wystosowała do Rady Rodziców zaproszenie na wigilię szkolną, która odbyła się w dniu 19.12.2022r.

  • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców.

– Podanie od Pani Danuty Wartacz na nagrody za udział w konkursie na Najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową. Kwota to 300 zł przyznana jednogłośnie.

  • Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
  • Ustalenie terminu kolejnego zebrania RR.

Sekretarz

Magdalena Zwolan