Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 26.10.2021r.

wpis w: informacje | 0

Poruszane tematy:

  1. Omówienie spraw bieżących.

– przeanalizowanie wpłat na RR

  1. Przedstawienie i omówienie budżetu RR na rok szkolny 2021/2022.

Omówienie wykonania budżetu RR za rok 2020/2021.

– omówienie wykonania budżetu za rok 2020/2021

  1. Omówienie problemu dostępności w szkole środków higieny osobistej. Umieszczenie w szkole różowej skrzyneczki.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
  3. Ustalenie terminu kolejnego zebrania na 07.12.2021

Sekretarz

Kamila Martyniuk