Notatka z zebrania Rady Rodziców z 14.09.2021

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzący zebranie:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Urszula Włoch-Witkowska.

W zebraniu uczestniczyło: 20 osoby w 27 – osobowej Radzie Rodziców

Poruszane tematy:

1. Wystąpienie przewodniczącej RR Urszuli Włoch – Witkowskiej

– powitanie zebranych

– zapoznanie delegatów z Regulaminem RR

– omówienie sposobu wyboru członków Prezydium RR i członków komisji

– wyznaczenie dwóch osób do komisji zajmującej się tworzeniem programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

2. Wybory nowego Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

 1. Urszula Włoch-Witkowska – przewodnicząca
 2. Agnieszka Wyganowska – zastępca przewodniczącego
 3. Kamila Martyniuk – sekretarz
 4. Wioletta Kosior – skarbnik
 5. Magdalena Zwolan – członek
 6. Jarosław Mazurek – członek

Komisja ds. Pozyskiwania Środków:

 1. Jarosław Mazurek – przewodniczący
 2. Agnieszka Wyganowska
 3. Ewa Michalska

Komisja Rewizyjna:

 1. Magdalena Zwolan – przewodnicząca
 2. Kamila Martyniuk
 3. Kamila Zrobczyńska

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

Pismo od Pani Dyrektor Bożeny Kuleszy z prośbą o przyznanie dofinansowania w kwocie 2000 zł na zakup prezentów dla uczniów klas 1 z tytułu uroczystości szkolnej – „Ślubowanie klas 1”.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.

5. Zatwierdzenie regulaminu RR.

6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania RR.