Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 02.03.2021r.

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Poruszane tematy:

 1. Omówienie spraw bieżących.
 • przeanalizowanie wpłat na RR
 1. Przedstawienie i omówienie budżetu RR na rok szkolny 2020/2021.
  Omówienie wykonania budżetu RR za rok 2019/2020.
 • omówienie wykonania budżetu za rok 2019/2020
 1. Omówienie spraw dotyczących organizacji roku szkolnego – dni wolne dyrektorskie oraz
  problemów związanych ze zdalnym nauczaniem.
 • omówienie dni wolnych dyrektorskich, jak również problemów związanych ze zdalnym
  nauczaniem.
 1. Omówienie spraw dotyczących nagród na koniec roku szkolnego.
  Ustalenie kwoty przeznaczonej na nagrody książkowe.
 2. Omówienie wyników konkursu plastycznego – „Dobry czas”.
  Przedstawiciele RR nagrodzili uczniów w trzech kategoriach:
  Kategoria 1 – klasy 0-3
 3. Gabriela Drabik kl. 2c
 4. Michalina Mirocha kl. 3a, Piotr Betlejewski kl. 2b
 5. Mateusz Jaworski kl. 1c
  Kategoria 2 klasy 4-6
 6. Elena Sobczyk kl. 4c
 7. Oliwia Flaga kl. 4c
 8. Mateusz Wikira kl. 4a
  Kategoria 3 klasy 7-8
 9. Natalia Ścibór kl. 8d
 10. Szymon Bernat kl. 7d
  Wyróżnienia:
 11. Agata Walików kl. 1a
 12. Tymoteusz Glinka kl. 1c
 13. Bartłomiej Szpila kl.3a
 14. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.