Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 24.09.2020r.

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

I część zebrania do momentu przeprowadzenia wyborów do Prezydium Rady oraz do Komisji:
Przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
II część po wyborach: Przewodnicząca Rady Rodziców: Urszula Włoch-Witkowska.
W zebraniu uczestniczyło: 24 osoby w 28 – osobowej Radzie Rodziców.

Poruszane tematy:

 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka
 • powitanie zebranych
 • zapoznanie delegatów z Regulaminem RR
 • omówienie sposobu wyboru członków Prezydium RR i członków komisji
 • wyznaczenie osoby, która będzie drukowała plakaty informujące o zbiórkach makulatury
 • wyznaczenie dwóch osób do komisji zajmującej się tworzeniem programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
 • odczytanie podziękowań dla RR
 • Wybory nowego Prezydium Rady Rodziców
 • Prezydium Rady Rodziców:
 • Urszula Włoch – Witkowska – przewodnicząca
 • Agnieszka Wyganowska – zastępca przewodniczącego
 • Kamila Martyniuk – sekretarz
 • Wioletta Kosior – skarbnik
 • Sylwia Golec – członek
 • Sylwia Grabek – członek
 • Jarosław Mazurek – członek
  Komisja ds. Pozyskiwania Środków:
 • Jarosław Mazurek – przewodniczący
 • Kamila Zrąbczyńska
 • Justyna Wójcik
 • Ewa Michalec
  Komisja Rewizyjna:
 • Sylwia Grabek – przewodnicząca
 • Sylwia Golec
 • Grzegorz Gałczyński
 • Alicja Hrycuniak
 • Wystąpienie Pana Tomasza Bernaszuka

Pan Tomasz Bernaszuk omówił w jaki sposób odbywają się zbiórki makulatury organizowane
przez RR.

 1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
  Pismo od Pani Dyrektor Bożeny Kuleszy z prośbą o przyznanie dofinansowania w kwocie
  1500zł na zakup prezentów dla uczniów klas 1 z tytułu uroczystości szkolnej – „Ślubowanie klas 1”.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
 3. Zatwierdzenie nowego regulaminu Rady Rodziców.