Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 25.02.2020 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyły 23 osoby z 30 osobowej RR.

Poruszane tematy:

 1. Omówienie spraw bieżących.
 • analiza wpłat na RR;
 • dyskusja na temat pozyskiwania funduszy na rzecz RR;
 1. Zapoznanie się z materiałami przekazanymi przez panią dyrektor Ewę Gęcę:
 • plan budżetu szkoły na rok 2020 (podjęcie uchwały zatwierdzającej budżet);
 • porozumienie dotyczące sposobu organizowania wycieczek szkolnych finansowanych ze
  środków prywatnych (po zmianach) – przeniesione na następne zebranie RR;
 • konsultacje w sprawie monitoringu wizualnego – przeniesione na następne zebranie RR;
 1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
 • pismo od pani wicedyrektor Bożeny Kuleszy z prośbą o dofinansowanie zakupu materiałów na Bal Karnawałowy dla klas 1-8 w kwocie 200 zł.
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
 2. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.
 • następne zebranie RR odbędzie się 24.03.2020 o godzinie 17.00.
Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2019-2020 są dostępne TUTAJ