Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 28.01.2020 roku

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 22 osoby w 30 osobowej RR.

Poruszane tematy:

  1. Omówienie spraw bieżących.
  • informacja na temat dziennika elektronicznego VULCAN;
  • informacja na temat kalendarza wydarzeń szkolnych w roku szkolnym 2019/2020;
  • ustalenie szczegółów odnośnie konkursu plastycznego organizowanego przez RR;
  • kupno biletów do kina jako nagroda za 100 procentowa frekwencję w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020;
  • prośba pani wicedyrektor o przemyślenie pomysłu dokupienia do dyplomów stypendystów drobnego upominku;
  • przyznanie pieniędzy na projekt edukacyjny realizowany we współpracy z organizacją AISEC;

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

  • pismo od pani Beaty Rakoczy z prośbą o sfinansowanie nagród w konkursie szkolnym.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

  • następne zebranie RR odbędzie się 25.02.2020 o godzinie 17.30.