Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 17.12.2019 roku

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 17 osób w 30 osobowej RR.
Goście – pani dyrektor Ewa Gęca.
Poruszane tematy:

1. Wystąpienie pani dyrektor Ewy Gęcy.

  • pani dyrektor zapoznała zebranych z nowym regulaminem wycieczek szkolnych, który
    obowiązywał będzie od 2020 roku.

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

  • pismo od pani Elżbiety Piekarczyk z prośbą o pokrycie kosztów wypożyczenia strojów na uroczystość wigilijną.
  • pismo od pani Joanny Abramczyk i pani Anny Lemieszek-Kuś z prośbą o sfinansowanie dyplomów dla laureatów konkursu plastycznego.
  • pismo od pani Danuty Wartacz z prośbą o dofinansowanie nagród w konkursie na bombkę bożonarodzeniową.

3. Wystąpienie pani Joanny Rosiak.

  • pani Rosiak omówiła zebranym przebieg spotkania z panią dyrektor.

4. Omówienie konkursu plastycznego organizowanego przez RR.

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

  • następne zebranie RR odbędzie się 28.01.2020 o godzinie 17.30.