Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 26.11.2019 roku

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 20 osób w 30 osobowej RR.
Poruszane tematy:

 1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka:
 • przekazanie od dyrekcji zaproszenia na uroczystość szkolną z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • propozycja zorganizowania turnieju piłki nożnej.
 • propozycja przeprowadzenia przez RR konkursu plastycznego dla uczniów naszej szkoły.
 • regulamin RR zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów oświatowych.
 1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
 • pismo od pani Barbary Major z prośbą o sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu
  szkolnego.
 • pismo od pani Barbary Kołodziejczyk z prośbą o dofinansowanie wycieczki szkolnej dla dwóch
  osób.
 • pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o sfinansowanie projektu edukacyjnego.
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
 2. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.
 • następne zebranie RR odbędzie się 17.12.2019 o godzinie 17.30.