Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 22.10.2019 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 23 osób w 30 osobowej RR.
Poruszane tematy:

  1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka.
  2. Przedstawienie i omówienie budżetu RR na rok szkolny 2019/2020. – Omówienie wykonania budżetu RR za rok 2018/2019.
  3. Ustalenie terminu kolejnej zbiórki makulatury. – Zbiórka makulatury odbędzie się 09-13.12.2019.
  4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców: pismo od pani Anny Krupy z prośbą o dofinansowanie do wycieczki klasowej.
  5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
  6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców. – Następne zebranie RR odbędzie się 26.11.2019 o godzinie 17.30.