Makulatura 31.05.2019 to już finał.

wpis w: Akcje RR, informacje | 0

Oto wyniki ostatniej zbiórki makulatury w tym roku:

Klasa 31.05.19
0  A           563
0  B             –
1  A               1
1  B             12
1  C             –
2  A             –
2  B             –
2  C             –
3  A               7
3  B             –
3  C               8
4  A               8
4  B             –
4  C           362
4  D             –
4  E           254
5  A             23
5  B             –
5  C             –
6  A             –
6  B             –
6  C             20
6  D             –
7  A           286
7  B             –
7  C             –
7  D             –
8  A             –
8  B             –
8  C             –
       1544

Podsumowując wszystkie zbiórki w tym roku szkolnym:

  28.09.2018 14.12.2018 5.04.2019 31.05.2019 RAZEM
0  A 152 375 500 563 1590
0  B 106 55 166 0 327
1  A 27 0 92 1 120
1  B 50 20 168 12 250
1  C 27 63 0 0 90
2  A 0 0 0 0 0
2  B 4 4 3 0 11
2  C 4 7 0 0 11
3  A 24 25 28 7 84
3  B 57 0 0 0 57
3  C 56 127 50 8 241
4  A 36 0 46 8 90
4  B 0 30 6 0 36
4  C 456 515 513 362 1846
4  D 0 11 0 0 11
4  E 255 471 413 254 1393
5  A 66 0 10 23 99
5  B 31 5 792 0 828
5  C 71 0 0 0 71
6  A 109 0 3 0 112
6  B 15 0 62 0 77
6  C 37 54 71 20 182
6  D 60 13 0 0 73
7  A 134 161 129 286 710
7  B 0 0 0 0 0
7  C 0 0 0 0 0
7  D 0 0 0 0 0
8  A 0 0 0 0 0
8  B 0 0 0 0 0
8  C 0 26 0 0 26
8335

Podsumowując w tym roku:

  1. pierwsze miejsce należy do klasy 4C
  2. drugie miejsce zajmują najmłodsze dzieci w szkole z 0A
  3. trzecie miejsce należy do klasy 4E.

Gratulujemy wygranej!

Udało się nam uratować ponad 141 drzew!