Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 07.05.2019 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 23 osoby w 30-osobowej RR.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka.
– pan Tomasz Abramczyk omówił zebranym przebieg spotkania Prezydium RR w dniu
05.05.2019.
– przewodniczący poinformował zebranych o rozesłaniu do firm ubezpieczeniowych prośby o przedstawienie oferty na ubezpieczenie naszych dzieci w następnym roku szkolnym.
– przewodniczący RR poprosił panią Agnieszkę Wyganowską o zakup książek, które będą
nagrodami na koniec roku szkolnego.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do RR:
– pismo od pani Renaty Kasprzak z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla 1 ucznia w kwocie 285 zł.
– pisma (dwa) od pana Michała Trzcińskiego z prośbą o sfinansowanie wycieczki dla 2 uczniów w kwocie 88 zł od osoby.
– pismo od pana Wojciecha Kusio z prośbą o dofinansowanie w kwocie 200 zł wycieczki dla dwóch uczniów.
– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o dofinansowanie uroczystości Święta Szkoły w kwocie 1000 zł.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

 

Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2018-2019 są dostępne TUTAJ