Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 09.04.2019 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 19 osób w 30-osobowej RR.

Poruszane tematy:
1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do RR.
– pismo od pani Joanny Fila-Czerepak z prośbą o dofinansowanie w kwocie 200 zł do spotkania edukacyjnego dla klas 1.
– pismo od pani Danuty Wartacz z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla 1 ucznia w kwocie 85 zł.
– pismo od pani Katarzyny Złotnik z prośbą o dofinansowanie do konkursu historycznego w kwocie 200zł.
– pismo od pani Marii Kasprzak z prośbą o dofinansowanie do wycieczki szkolnej w kwocie 250 zł.
– pismo od pani Elżbiety Piekarczyk z prośbą o pokrycie kosztów uroczystości wielkanocnej w kwocie 150 zł.
– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o dofinansowanie uroczystosci Święta Szkoły w kwocie 1000 zł.
2. Omówienie sposobu oceniania uczniów w dzienniku elektronicznym Librus na podstawie średniej ważonej. Zebrani dyskutowali również na temat zasadności wprowadzania wyliczania ocen przy pomocy średniej arytmetycznej.
3. Informacja o wprowadzeniu karty LGBT oraz przygotowanie oświadczenia niezgody na wprowadzenie karty LGBT w naszej szkole.
4. Ustalenie kolejnego spotkania Rady Rodziców .
5. Omówienie wyników kwietniowej zbiórki makulatury i ustalenie terminu kolejnej zbiórki makulatury.

 

 

Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2018-2019 są dostępne TUTAJ