Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 05.03.2019 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 26 osób w 30-osobowej RR.
Goście: dyrektor szkoły pani Ewa Gęca
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie pani Ewy Gęcy.
– pani dyrektor odpowiadała na pytania delegatów (funkcjonowanie stołówki szkolnej, zasady przyznawania stypendium, ocenianie uczniów), omawiała i wyjaśniała również kwestie, które niepokoją rodziców.
– pani dyrektor zostawiła ofertę fotograficzną, z którą zebrani się zapoznali.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do RR:
– pisma (dwa) od pani Elżbiety Zyglewskiej z prośbą o dofinansowanie do wycieczki szkolnej dla 2 uczniów.
– pisma (trzy) od pani Marzeny Wilczewskiejz prośbą o dofinansowanie do wycieczki szkolnej dla 3 uczniów.
– pismo od pani Jadwigi Strzałki-Prawdzik z prośbą o dofinansowanie do wycieczki szkolnej dla 2 uczniów.
– pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o dofinansowanie do wycieczki szkolnej dla 4 uczniów.
3.Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka.
– pan Abramczyk omówił zebranym przebieg spotkania Prezydium RR w dniu 29.01.2019.
– prośba żeby na najbliższych zebraniach klasowych zachęcić rodziców do wpłat na RR.
– zmiana terminu zbiórki makulatury na 01-05.04.2019.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

 

 

Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2018-2019 są dostępne TUTAJ