Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 15.01.2019 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 21 osób w 30-osobowej RR.
Goście: wicedyrektor szkoły pani Bożena Kulesza
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie pani Bożeny Kuleszy.
– pani dyrektor odpowiadała na pytania delegatów (funkcjonowanie stołówki szkolnej, zasady przyznawania stypendium, oceniania uczniów), omawiała i wyjaśniała również kwestie, które niepokoją rodziców.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do RR:
– pismo od pani Barbary Kołodziejczyk i pani Moniki Olszewskiej z prośbą o sfinansowanie nagród w konkursie na „Najpiękniejszą kartkę świąteczna w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim”.
– pismo od pań: Katarzyny Ślusarskiej, Pauliny Pelczarskiej-Czubackiej, Małgorzaty Kulik, Marty Hawryluk z prośbą o dofinansowanie w kwocie 150 zł na materiały do wykonania ozdób na bal zimowy.
– pismo od pani Marty Serafin z prośbą o sfinansowanie zakupu biletów do teatru dla 4 uczniów z klasy 5b.
– pismo od zespołu nauczycieli do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych z prośbą o
sfinansowanie nagród w konkursie „Każdy może być królem w swojej szkole”.
– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy informujące o rozporządzeniu MEN w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
3.Ustalenie terminu następnej zbiórki makulatury.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

 

Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2018-2019 są dostępne TUTAJ