Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 11.12.2018 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie pani dyrektor Ewy Gęcy.
– pani dyrektor zaprosiła RR na spotkanie wigilijne.
– pani dyrektor podziękowała RR za zakup rzutnika.
– pani dyrektor omówiła planowane inwestycje.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani Danuty Wartacz z prośbą o sfinansowanie nagród w konkursie na „Najpiękniejszą bombkę Bożonarodzeniową”.
– pismo od pani Barbary Major z prośbą o zakup dywanu z atestem higienicznym.
– zaproszenie na Świąteczne Kolędowanie.
3. Wystąpienie pana Łukasza Smoląga.
– pan Łukasz zaproponował przeprowadzenie przez RR wizytacji na stołówce szkolnej.
4. Wystąpienie pana Tomasza Bernaszuka.
– propozycja, aby pytania i sprawy do pani dyrektor przygotować w formie pisemnej.
5. Wystąpienie pani Jolanty Kmieć.
– pani Jolanta Kmieć zapoznała delegatów z propozycją balu dla klas ósmych.
6. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasz Abramczyka.
– przewodniczący przekazał prośbę od pani dyrektor, żeby RR dofinansowała dojazd dzieci na basen.
7. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

 

Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2018-2019 są dostępne TUTAJ