Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 13.11.2018 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 23 osoby w 30- osobowej RR.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący przekazał prośbę od pani dyrektor.
2. Przedstawienie i omówienie budżetu RR na rok szkolny 2018/2019.
– wystąpienie pani Urszuli Witkowskiej.
3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani Marty Niezbeckiej z prośą o sfinansowanie zakupu projektora do sali nr 3
– pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o pokrycie kosztów wyjścia do teatru dla 3 uczniów.
– pismo od pani Anny Długosz prośbą o sfinansowanie nagród w konkursie wewnątrzszkolnym „Kartka świąteczna do mojego przyjaciela”.
– pismo od Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji „Rodzic w szkole”, w którym zapraszają do udziału w Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców.
4. Udzielenie pełnomocnictwa pani Urszuli Witkowskiej związanego z rachunkiem bankowym RR.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2018-2019 są dostępne TUTAJ