Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 09.10.2018 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 27 osób w 30-osobowej RR.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący w imieniu swoim i w imieniu pani dyrektor podziękował osobom, które brały udział w uroczystości ślubowania klas pierwszych.
– przewodniczący przekazał zaproszenie od dyrekcji na uroczystość z okazji dnia nauczyciela.
– na prośbę przewodniczącego pan Dominik Kwiatkowski zobowiązał się do drukowania plakatów informujących o zbiórkach makulatury.
– prośba, aby przedstawiciele RR na najbliższych zebraniach klasowych zachęcili rodziców do wpłat na RR.
2. Wystąpienie pana Tomasza Bernaszuka.
– podsumowanie wrześniowej zbiórki makulatury.
– ustalenie terminu następnej zbiórki makulatury.
– omówienie oferty dotyczącej wykonania klimatyzacji na sali gimnastycznej.
3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani Ligii Bogusz z prośbą o zakupienie mapy fizycznej Polski dla uczniów klasy 3b.
– pismo od pani Barbary Major z prośbą o pomoc finansową w kwocie 70 zł. na zakup nagród dla uczestników szkolnego konkursu plastycznego „Kocham Polskę”.
4. Wniosek pani Marii Bernat.
– pani Maria Bernat zaproponowała, żeby nauczyciele wpisywali plusy(+) i minusy(-) do
dziennika elektronicznego LIBRUS, jak również, żeby były wstawiane oceny cząstkowe.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

 

Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2018-2019 są dostępne TUTAJ