Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 18.09.2018 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 30 osób w 30 osobowej RR.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.
– powitanie zebranych;
– zapoznanie delegatów z Regulaminem Rady Rodziców
– podziękowanie delegatom za oddaną pracę w RR w roku szkolnym 2017/2018;
– omówienie w jaki sposób odbędą się wybory do prezydium RR i członków komisji;
– poinformowanie delegatów o sytuacji finansowej RR na dzień 18.09.2018;
2. Wystąpienie pana Macieja Zieglera.
– pan Maciej Ziegler omówił w jaki sposób funkcjonuje strona internetowa RR;
3. Wybory nowego Prezydium Rady Rodziców i członków Komisji na rok szkolny 2018/2019.
– wystąpienie Urszuli Witkowskiej;
Prezydium Rady Rodziców:
1.Tomasz Abramczyk – przewodniczący
2. Urszula Witkowska – zastępca
3. Joanna Rosiak – sekretarz
4. Jolanta Kmieć – skarbnik
5. Sylwia Golec – członek
6. Maria Bernat – członek
7. Tomasz Bernaszuk – członek
Komisja Rewizyjna:
1. Sylwia Golec – przewodnicząca
2. Agnieszka Wyganowska
3. Kamila Martyniuk
4. Karolina Parczyńska
Komisja ds. Pozyskiwania Środków:
1. Tomasz Bernaszuk – przewodniczący
2. Łukasz Smoląg
3. Piotr Zwolak
4. Rafał Skoczylas
5. Łukasz Godula
4.Wystąpienie pani dyrektor Ewy Gęcy.
– zaproszenie RR na uroczystość ślubowania klas pierwszych;
– przekazanie RR propozycji dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019;
5. Wystąpienie pana Tomasza Bernaszuka.
– pan Tomasz Bernaszuk omówił w jaki sposób odbywają się zbiórki makulatury organizowane
przez RR;
6. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani wicedyrektor Bożeny Kuleszy z prośbą o przyznanie 2100 zł na zakup prezentów
dla uczniów klas 1 z tytułu uroczystości szkolnej „Ślubowanie klas 1”.

7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej program profilaktyczno-wychowawczy szkoły.
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
9. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2018-2019 są dostępne TUTAJ

 

 

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 18.09.2018 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 30 osób w 30 osobowej RR.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.
– powitanie zebranych;
– zapoznanie delegatów z Regulaminem Rady Rodziców
– podziękowanie delegatom za oddaną pracę w RR w roku szkolnym 2017/2018;
– omówienie w jaki sposób odbędą się wybory do prezydium RR i członków komisji;
– poinformowanie delegatów o sytuacji finansowej RR na dzień 18.09.2018;
2. Wystąpienie pana Macieja Zieglera.
– pan Maciej Ziegler omówił w jaki sposób funkcjonuje strona internetowa RR;
3. Wybory nowego Prezydium Rady Rodziców i członków Komisji na rok szkolny 2018/2019.
– wystąpienie Urszuli Witkowskiej;
Prezydium Rady Rodziców:
1.Tomasz Abramczyk – przewodniczący
2. Urszula Witkowska – zastępca
3. Joanna Rosiak – sekretarz
4. Jolanta Kmieć – skarbnik
5. Sylwia Golec – członek
6. Maria Bernat – członek
7. Tomasz Bernaszuk – członek
Komisja Rewizyjna:
1. Sylwia Golec – przewodnicząca
2. Agnieszka Wyganowska
3. Kamila Martyniuk
4. Karolina Parczyńska
Komisja ds. Pozyskiwania Środków:
1. Tomasz Bernaszuk – przewodniczący
2. Łukasz Smoląg
3. Piotr Zwolak
4. Rafał Skoczylas
5. Łukasz Godula
4.Wystąpienie pani dyrektor Ewy Gęcy.
– zaproszenie RR na uroczystość ślubowania klas pierwszych;
– przekazanie RR propozycji dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019;
5. Wystąpienie pana Tomasza Bernaszuka.
– pan Tomasz Bernaszuk omówił w jaki sposób odbywają się zbiórki makulatury organizowane
przez RR;
6. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani wicedyrektor Bożeny Kuleszy z prośbą o przyznanie 2100 zł na zakup prezentów
dla uczniów klas 1 z tytułu uroczystości szkolnej „Ślubowanie klas 1”.

7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej program profilaktyczno-wychowawczy szkoły.
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
9. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2018-2019 są dostępne TUTAJ