Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 05.06.2018 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 19 osób w 28-osobowej RR.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Pana Tomasza Abramczyka.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani Jadwigi Strzałki-Prawdzik z prośbą o sfinansowanie kosztów wycieczki dla ucznia klasy 7a.
3. Wystąpienie Pana Tomasza Bernaszuka.
– pan Bernaszuk podsumował całoroczną zbiórkę makulatury.
– ustalono termin kolejnej zbiórki makulatury.
– wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2018/2019.
4.Uchwała RR w sprawie zwiększenia ilości książek na nagrody na koniec roku szkolnego w klasach 1-3.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

Na zakończenie zebrania przewodniczący RR Tomasz Abramczyk podziękował delegatom za społeczną pracę w Radzie Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

adorable-audio-typist-working   Protokoły z zebrań dostępne są TUTAJ