Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 15.05.2018 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 23 osoby w 28-osobowej RR.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka.
– RR poprosiła firmy ubezpieczeniowe o złożenie ofert.
– przewodniczący przekazał pisma z prośbą o ocenę dorobku zawodowego nauczycieli SP 32.
– zaproszenie RR przez panią dyrektor na Święto Szkoły.
– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy informujące o planowanym w szkole wykonywaniu zdjęć.
– przewodniczący poprosił panią Agnieszkę Wyganowską o zakup książek na koniec roku
szkolnego.
– pani Urszula Witkowska odczytała odpowiedź Dyrekcji na pismo RR z dnia 24.04.2018
– wnioski rodziców.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani Marii Kasprzak z prośbą o dofinansowanie do wycieczki dla 1 ucznia z klasy 7c.
– pismo od pani Zofii Kowalczyk z prośbą o dofinansowanie do wycieczki dla 4 uczniów z klasy 4c.
– pismo od pani Anny Samek i pani Marii Wójcik z prośbą o dofinansowanie do wycieczki dla oddziału przedszkolnego.
– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy prośbą o dofinansowanie festynu z okazji dnia dziecka.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

 

adorable-audio-typist-working   Protokoły z zebrań dostępne są TUTAJ