Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 24.04.2018 roku

wpis w: informacje | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 18 osób w 28-osobowej RR.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Pana Tomasza Abramczyka.
2. Wystąpienie Pani Sylwii Golec.
– pani Sylwia Golec omówiła przebieg spotkania z panią dyrektor Ewą Gecą.
– pani Sylwia Golec odczytała pismo, które RR przekaże paniom dyrektor Ewie Gęcy i Agnieszce
Iwaszko.
3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani Marzeny Wilczewskiej z prośbą o dofinansowanie kosztów wycieczki dla ucznia z
klasy 6c.
– pismo od pani Katarzyny Złotnik z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 200 zł na zakup
nagród dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych.
– pismo od pani Katarzyny Złotnik z prośbą o dofinansowanie kosztów wycieczki dla 3 uczniów z
klasy 5a.
– pismo od pani Marty Serafin z prośbą o sfinansowanie kosztów wycieczki dla ucznia z klasy 4b.
– pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o sfinansowanie i dofinansowanie kosztów wycieczki
dla 3 uczniów z klasy 6b.
– pismo od pani Kowalczyk z prośbą o dofinansowanie kosztów wycieczki szkolnej dla trójki
uczniów z klasy 5a.
– życzenia wielkanocne dla Rady Rodziców SP 32 w Lublinie od Radnego Rady Miasta Lublin
pana Leszka Daniewskiego.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

 

adorable-audio-typist-working   Protokoły z zebrań dostępne są TUTAJ