Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 27.03.2018 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 18 osób w 28-osobowej RR.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Pana Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący RR Tomasz Abramczyk omówił przebieg spotkania z panią dyrektor, na którym przekazał wnioski i uwagi rodziców z poprzedniego zebrania. Przewodniczący przekazał delegatom prośbę pani dyrektor, aby rodzice zachęcali dzieci do czytania książek. Ustalono również, że wybrani przedstawiciele RR wezmą udział w kolejnym spotkaniu z panią dyrektor, którego celem będzie przedstawienie inicjatyw RR.
– prośba, aby przedstawiciele RR na najbliższych zebraniach klasowych zachęcili rodziców do wpłat na RR.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pisma (dwa) od pani Marzeny Wilczewskiej z prośbą o sfinansowanie wycieczki dla 2 uczennic z klasy 6c.
– pismo od pani Barbary Major i pani Danuty Kurdziałek z prośbą o pomoc finansowa na zakup nagród i dyplomów dla dzieci.
3. Wystąpienie Pana Tomasza Bernaszuka.
– pan Bernaszuk podsumował ostatnią zbiórkę makulatury.
– ustalono termin kolejnej zbiórki makulatury.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

 

adorable-audio-typist-working   Protokoły z zebrań dostępne są TUTAJ