Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 02.01.2018 roku

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 16 osób w 28 osobowej RR.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Pana Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący omówił przebieg spotkań , które odbył w grudniu z Panią Dyrektor Ewą Gęcą, z Radnymi Miasta Lublin Leszkiem Daniewskim i Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak oraz Dyrektorem Zarzadu Dróg i Mostów w Lublinie.

2. Wystąpienie Pana Tomasza Bernaszuka.
– Pan Bernaszuk podsumował ostatnia zbiórkę makulatury.
– ustalono termin kolejnej zbiórki makulatury.

3. Wystąpienie Pani Dyrektor Ewy Gęcy i Pani Wicedyrektor Agnieszki Iwaszko.
– Panie Dyrektor odpowiadały na pytania rodziców, które dotyczyły punktowego systemu
oceniania zachowania w klasach 4-8.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

adorable-audio-typist-working   Protokoły z zebrań dostępne są TUTAJ