Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 05.12.2017 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 17 osób w 28 osobowej RR.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący omówił przebieg spotkań prezydium RR z dyrekcją szkoły i pracownikami.
2. Wystąpienie pani Urszuli Witkowskiej.
– pani Urszula odczytała zaproszenie od pani dyrektor na świąteczne kolędowanie.
3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pana Sławomira Goździckiego z prośbą o zakup biletów mpk dla uczniów biorących
udział w zawodach sportowych.
– pismo od pani Barbary Major z prośbą o sfinansowanie wycieczki dla trójki uczniów.
– pismo od pani Danuty Wartacz z prośbą o sfinansowanie nagród w konkursie na „Najpiękniejszą
Bombkę Bożonarodzeniową”
– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o sfinansowanie uszycia strojów dla uczniów z chóru
szkolnego i pocztu sztandarowego.
– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o zawarcie umowy darowizny ze stowarzyszeniem
AIESEC Polska.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

adorable-audio-typist-working   Protokoły z zebrań dostępne są TUTAJ