Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 07.11.2017 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 20 osób w 28 osobowej RR.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący odczytał list od pani dyrektor.
2. Przedstawienie i omówienie budżetu RR na rok szkolny 2017/2018.
3. Ustalenie terminu kolejnej zbiórki makulatury.
4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pana Roberta Dietrycha z prośbą o zakup biletów mpk dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych.
-pismo od pani Elżbiety Piechnik z prośbą o dofinansowanie do wystawy w DDK „Bronowice”.
-pismo od pani Marii Kasprzak z prośba o zainstalowanie rolet w sali 20.
-rozpatrzenie dwóch pism z poprzedniego zebrania.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

adorable-audio-typist-working   Protokoły z zebrań dostępne są TUTAJ