Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 10.10.2017 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 27 osób w 28 osobowej RR.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący odczytał zaproszenie od pani dyrektor na uroczystość z okazji Dnia
Nauczyciela.
– przewodniczący poinformował delegatów o dniach wolnych w roku szkolnym 2017/2018.
– przewodniczący podziękował osobom, które brały udział w uroczystości ślubowania klas pierwszych.
2.Wystąpienie pani Jolanty Kmieć.
– pani Jolanta omówiła jakie zmiany zostały wprowadzone w punktowym systemie oceniania zachowania w klasach 4-8.
3. Wystąpienie pana Tomasza Bernaszuka.
– pan Tomasz omówił pierwszą zbiórkę makulatury.
4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani Aleksandry Robaczyńskiej z prośbą o sfinansowanie kosztów wycieczki dla 1 ucznia.
– pismo od pana Roberta Dietrycha z prośbą o zakup biletów mpk dla uczniów biorcąych udział w zawodach sportowych.
– pismo od pani Danuty Grodek z prośbą o zakup biletów mpk dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych.
– pismo od pana Sławomira Goździckiego z prośbą o zakup biletów mpk dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych.
– pismo od pani Katarzyny Rodak, pani Agnieszki Malesy i pani Marty Serafin z prośbą o zakup dodatkowych książek do języka polskiego dla klas 7.

– pismo od pani Katarzyny Ślusowskiej, pani Małgorzaty Kulik i pani Pauliny Pelczarskiej-
Czubackiej z prośbą o sfinansowanie zakupu lub renowacji rolet w sali nr 14.

– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o wsparcie dla dwójki uczniów będacych w trudnej sytuacji materialnej.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

adorable-audio-typist-working   Protokoły z zebrań dostępne są TUTAJ