Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 12.09.2017 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 26 osób w 28 osobowej RR.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.
2. Zapoznanie rodziców z Regulaminem Rady Rodziców.
3. Wybory nowego prezydium Rady Rodziców i członków Komisji na rok szkolny 2017/2018.
– wystąpienie Magdaleny Zwolan

Prezydium Rady Rodziców:
1.Tomasz Abramczyk – przewodniczący
2. Urszula Witkowska – zastępca
3. Joanna Rosiak – sekretarz
4. Sylwia Golec – skarbnik
5. Mirosław Sałasiński– członek
6. Jolanta Kmieć – członek
7. Tomasz Bernaszuk – członek

Komisja Rewizyjna:
1. Jolanta Kmieć – przewodniczący
2. Agnieszka Wyganowska
3. Maria Bernat
4. Wioletta Kosior

Komisja ds. pozyskiwania środków:
1. Tomasz Bernaszuk – przewodniczący
2. Katarzyna Masierak
3. Mirosław Sałasiński
4. Jarosław Mazurek
5. Łukasz Smoląg

4.Wystąpienie pani dyrektor Ewy Gęcy.
5. Wystąpienie pana Tomasza Bernaszuka.
6.Wniosek pani Marii Bernat w sprawie zmian w regulaminie RR.
7. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w regulaminie RR.
8. Wystąpienie pani Urszuli Witkowskiej.
9. Wybór osoby, która będzie współpracowała z nauczycielami w sprawie konstruowania
programu wychowawczo-profilaktycznego.
10. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od Pani Bożeny Kuleszy z prośbą o przyznanie 1600 zł na zakup prezentów dla uczniów
klas I z tytułu uroczystości szkolnej ”Ślubowanie Klas I”.
– pismo od pani Katarzyny Złotnik z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla trójki uczniów.- pismo od pani Elżbiety Zyglewskiej z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla trójki uczniów.
– pismo z prośbą o zakup książek.
11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
12. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.

 

adorable-audio-typist-working   Protokoły z zebrań dostępne są TUTAJ