Notatka ze spotkania Rady Rodziców z Dyrekcją i Nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 32 w dniu 04.05.2017 roku.

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Spotkanie odbyło się o godzinie 18:30 w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami
Integracyjnymi imienia Pamięci Majdanka w Lublinie.

W spotkaniu uczestniczyli:
Delegacja Rady Rodziców:
Tomasz Abramczyk
Tomasz Bernaszuk
Małgorzata Sutryk
Agnieszka Wyganowska
Maria Bernat
Jolanta Kmieć

Dyrektor SP. 32 Ewa Gęca
Z-ca Dyrektora SP. 32 Agnieszka Iwaszko
Grono Pedagogiczne – 7 nauczycieli

Tematem spotkania był punktowy system oceniania zachowania w klasach 4-6.
Delegacja RR, wspólnie z dyrekcją i nauczycielami przeanalizowała zmiany jakie rodzice
chcieliby wprowadzić do punktowego systemu oceniania zachowania w klasach 4-6. Część propozycji rodziców przyjęto, w większości proponowane zmiany zostały odrzucone, co nie przyniosło oczekiwanego konsensusu. Najwięcej zmian wprowadzono w kategorii – udział w konkursach i zawodach sportowych. Po wysłuchaniu argumentów i propozycji zmian nauczycieli, dyrekcji i rodziców poprawiono obecny punktowy system oceniania zachowania tak by był jak najbardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Rodzice proponowali wprowadzenie poprawionego systemu oceniania zachowania w bieżącym semestrze, jednak po wysłuchaniu wyjaśnień pani dyrektor i zgodzeniu się z nimi, nowy system będzie obowiązywał od roku szkolnego 2017/2018.
SEKRETARZ
Joanna Rosiak