Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 16.05.2017 roku

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 20 osób.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.
2. Wystąpienie pana Tomasza Bernaszuka.
– pan Bernaszuk streścił zebranym przebieg spotkania, które odbyło się 04.05 z dyrekcją i
nauczycielami.
3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od nauczycieli wychowania fizycznego z prośbą o zakup biletów na przejazd na
zawody sportowe;
– pisma (dwa) od pani Elżbiety Szymuli z prośbą o sfinansowanie kosztów wycieczki dla 2
uczniów;
– pismo od pani Elżbiety Zyglewskiej z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla 3 uczniów;
– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o zakup dwóch regałów do biblioteki i
dofinansowanie zakupu brakujących lektur szkolnych.
– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o pomoc finansową dla uczniów w trudnej
sytuacji materialnej;
– pisma (dwa) od pani Karoliny Gierasimczuk z prośbą o sfinansowanie kosztów wycieczki dla 2 uczniów;
– pismo od pana Zbigniewa Wiertela z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla1 ucznia;
– pismo od pani Grażyny Szalast z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla 3 uczniów;
4. Wystąpienie pani Marii Bernat.
– pani Bernat omówiła co było na konferencji w Urzędzie Miasta, która odbyła się
12.05.2017.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.