Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 25.04.2017 roku

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyły 22 osoby.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący zabrał głos w sprawie punktowego systemu oceniania z zachowania;
– oferty od ubezpieczycieli;
– zbiórka makulatury w maju;
– zakup książek na koniec roku szkolnego;
2. Wystąpienie pani dyrektor Ewy Gęcy.
3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani Elżbiety Szymuli z prośbą o środki finansowe potrzebne na przeprowadzenie
międzyszkolnego konkursu klas 3.
– pisma (dwa) od pani Renaty Kasprzak z prośbą o udzielenia wsparcia finansowego dla 4
uczniów w związku z wycieczką klasową.
– pismo od nauczycieli przyrody z prośbą o sfinansowanie zakupu dwóch rolet.
– pismo od pani Elżbiety Zyglewskiej z prośbą o udzielenia wsparcia finansowego dla ucznia
w związku z wycieczką klasową.
– pismo od pani Doroty Goczkowskiej z prośbą o dofinansowanie nagród dla laureatów i
uczestników konkursu, który organizuje pani Dorota Goczkowska.
– pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o sfinansowanie i dofinansowanie wycieczki dla 4 uczniów.
– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośba o zakup dwóch regałów do biblioteki i
dofinansowanie zakupu brakujących lektur szkolnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagród książkowych na koniec roku szkolnego – zobacz tutaj treść: Uchwała nr 2
5. Przekazanie dobrowolnej składki na rzecz RR od klasy 2e.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
7. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.

 

Uchwała nr 2