Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.03.2017 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 19 osób.

Poruszane tematy:
1. Wystapienie pani dyrektor Ewy Gęcy.
– pani dyrektor opowiedziała zebranym jaki jest plan pracy szkoły do końca roku, o planowanym remoncie szatni, o pomyśle zrobienia małego boiska. Wyjaśniła również jakie warunki muszą być spełnione żeby duże boisko było otwarte w weekendy.

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców;
– pismo od pana Roberta Dietrycha i Tomasza Krysztoforskiego nauczyciela w-f z prośbą o
sfinansowanie zakupu biletów autobusowych dla dzieci biorących udział w zawodach
sportowych.

3.Wystąpienie przewodniczącego RR w sprawie prośby pani dyrektor o bardziej szczegółowe
napisanie jakich zmian w punktowym systemie oceniania z zachowania chcieliby rodzice.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.