Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.02.2017 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 18 osób.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący RR poinformował delegatów jaki jest cel spotkania z dyrekcją szkoły.
2. Wystapienie pani wicedyrektor Agnieszki Iwaszko.
– pani wicedyrektor podsumowała pierwszy semestr funkcjonowania punktowego systemu
oceniania z zachowania i dziennika elektronicznego.
3. Wystapienie pani dyrektor Ewy Gęcy.
– pani dyrektor opowiedziała delegatom na jakim etapie w szkole jest reforma edukacji.
Odpowiadała również na pytania dotyczące systemu oceniania z zachowania i
funkcjonowania dziennika elektronicznego.
4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani wicedyrektor Agnieszki Iwaszko z prośbą o sfinansowanie zakupu biletów
autobusowych dla 10 uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych.
– pismo od pana Tomasza Krysztoforskiego nauczyciela w-f z prośbą o sfinansowanie zakupu biletów autobusowych dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
7. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.