Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 31.01.2017 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 19 osób.

Poruszane tematy:

1. Wystąpienie pana Tomasza Bernaszuka i ustalenie kolejnej zbiórki makulatury.

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

– pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o sfinansowanie przejazdu dzieci na lodowisko.

3.Dyskusja i głosowanie w sprawie przeznaczania środków finansowych na indywidualne wyjścia klasowe.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.