Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 13.12.2016 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 20 osób.

Poruszane tematy:

1. Wystąpienie pana Zbigniewa Wiertela.

– pan Zbigniew Wiertel szczegółowo omówił punktowy system ocenianaia z zachowania. Omówił również projekt, w którym szkoła bierze udział „Szkoła z klasą 2.0”.

2. Wystąpienie pani dyrektor Ewy Gęcy.

– pani dyrektor opowiedziała delegatom o zmianach w szkole w związku z reformą edukacji. Pani dyrektor Ewa Gęca zaprosiła RR na wspólne kolędowanie, które odbędzie się 16.12.2016 roku.

3. Wystąpienie pani Urszuli Witkowskiej.

– pani Urszula Witkowska omówiła delegatom, co było na Konferencji Rad Rodziców, która odbyła się 23.11.2016 roku.

4. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.

– przewodniczący RR omówił zebranym przebieg spotkania prezydium RR z dyrekcją szkoły, które odbyło się 07.12.2016.

5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

– pismo od pani Elżbiety Zyglewskiej z prośbą, o zakupienie brystolu potrzebnego do dekoracji szkolnych.

– pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośbą, o pokrycie kosztów związanych z lekcją
jęz. angielskiego przeprowadzonej przez wolontariusza z firmy AIESEC.

– pismo od Zespołu Nauczycieli Kształcenia Specjalnego z prośbą, o wsparcie finansowe na nagrody w przeprowadzanym konkursie.

– pismo od pani Danuty Wartacz z prośbą, o dofinansowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursie na najpiękniejszą bombkę.

6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

7. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.