Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 11.10.2016 roku

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 22 osoby.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.

2. Przedstawienie i omówienie przez p. Magdalenę Zwolan  budżetu RR na rok 2016/2017.

3. Podsumowanie pierwszej zbiórki makulatury i ustalenie kolejnego terminu zbiórki.

4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od pani Elżbiety Piechnik z prośba o sfinansowanie zakupu książek dla ucznia z oddziału zerowego.
– pismo od pani Elżbiety Piechnik z prośba o dofinansowanie zakupu materiałów na potrzeby wernisażu plastycznego w DDK „Bronowice”.
– pismo od nauczycieli wychowania fizycznego z prośbą o sfinansowanie biletów MPK na dojazd uczniów na zawody.

5. Omówienie przez p. Macieja Zieglera funkcjonowania strony internetowej RR. Pan Maciej Ziegler zaproponował zmiany, które zwiększa dostępność do strony RR.

6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

7. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.