Rozpoczynamy zbiórke makulatury i zarazem konkurs dla wszystkich klas w SP32.

wpis w: Akcje RR | 0

Zbiórka makulatury trwać będzie do końca roku szkolnego – najbliższa przeprowadzona zostanie w dniach: 26.09-30.09

Zwycięży klasa, która zbierze najwięcej kg makulatury w przeliczeniu
na 1 ucznia.

Nagrodzimy klasy za zajęcie trzech pierwszych miejsc:
1 miejsce: Wyjście do kina na wybrany film
2 miejsce: Wyjście do centrum rekreacyjno-edukacyjnego
3 miejsce: Wyjście na lody

Związaną i podpisaną makulaturę zostawiamy w szatni – pod schodami.

Plakat promujący akcję:

zbiórka makulatury2016-09.jpg