Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.09.2016 roku

wpis w: Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 25 osób w 27 osobowej RR.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.

2. Zapoznanie rodziców z Regulaminem Rady Rodziców.

3. Wybory nowego prezydium Rady Rodziców i członków Komisji na rok szkolny 2016/2017.
– wystąpienie Magdaleny Zwolan
– wystąpienie Tomasza Bernaszuka

Prezydium Rady Rodziców:
1.Tomasz Abramczyk – przewodniczący
2. Urszula Witkowska – zastępca
3. Joanna Rosiak – sekretarz
4. Sylwia Golec – skarbnik
5. Magdalena Zwolan – członek
6. Małgorzata Sutryk – członek
7. Tomasz Bernaszuk – członek

Komisja Rewizyjna:
1. Magdalena Zwolan – przewodniczący
2. Agnieszka Wyganowska
3. Dorota Szostak

Komisja ds. pozyskiwania środków:
1. Tomasz Bernaszuk – przewodniczący
2. Andrzej Kaniewski
3. Mirosław Sałasiński
4. Jolanta Kmieć
5. Łukasz Smoląg

4. Odczytanie przez przewodniczącego zaproszenia RR na ślubowanie klas 1 i listu od pani dyrektor Ewy Gęcy.
– Pani dyrektor prosi o rozważenie założenia źródełka lub dystrybutora wody na korytarzu; prosi o zakup nakryć głowy uczniom na klas 1 w związku ze ślubowaniem i zakup upominków- RR środków nie przyznała.
– Pani dyrektor prosi w liście o zaopiniowanie dni wolnych w roku szkolnym 2016/2017.
– Pani dyrektor prosi o kwotę finansową 1500 zł na doposażenie oddziału przedszkolnego. RR zaproponowała zbiórkę zabawek , gier, książeczek. Przewodniczący przekaże pani dyrektor propozycję.

5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od Pani Bożeny Kuleszy na zakup prezentów dla uczniów klas I z tytułu uroczystości Szkolnej ”Ślubowanie Klas I’.’ w kwocie 1600 zł.
– pismo od wychowawcy klasy 3c z prośba o sfinansowanie wycieczki dla ucznia tej klasy.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

7. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.